La 26 ianuarie 2022, GBWN, în cadrul proiectului GBWN – Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova, susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a organizat al treilea webinar întitulat „Asigurarea egalității – Managementul finanțelor publice sensibil la gen și rolul organizațiilor societății civile (OSC).

Webinarul a avut drept scop de a discuta despre cheltuielile publice și responsabilitatea financiară, cunoscută și sub numele de PEFA. În mod special, webinarul s-a axat pe cadrul suplimentar pentru evaluarea managementului financiar public (MFP) sensibil la gen și rolul, pe care OSC-urile îl pot avea în îmbunătățirea aplicării acestei metodologii în Balcanii de Vest și în Republica Moldova.

Doamna Nicole Farnsworth, reprezentantă a organizației Kosovo Women Network, a deschis și moderat webinarul, oferind, de asemenea, o scurtă introducere despre esența PEFA și rolul acesteia.

Reprezentanta Secretariatului PEFA, doamna Tia Raappana, a introdus cadrul suplimentar PEFA pentru evaluarea managementului financiar public (MFP) din perspectivă de gen. În calitate de primă vorbitoare, dumneaei a spus că acesta a fost dezvoltat pentru a facilita colectarea de informații în scop de evaluare a măsurii în care sistemele MFP ale țărilor promovează și contribuie la egalitatea de gen, precum și pentru a aborda diferitele nevoi ale bărbaților și femeilor. Dumneaei a adăugat că scopul evaluării este de a oferi un punct de referință al performanței prin evidențierea progreselor înregistrate și identificarea oportunităților din partea țărilor de a face MFP mai sensibil la gen, pentru a reduce decalajele inegalității de gen. OSC sunt încurajate să folosească aceste instrumente ca pe o modalitate de a avea un dialog și de a analiza practicile din întreaga lume. Pentru a face subiectul mai puțin abstract, dna Raappana a împărtășit cei 9 indicatori ai cadrului suplimentar PEFA sensibil la gen și a subliniat importanța legăturii acestuia cu ciclurile bugetare – pregătirea proiectului de buget și aprobarea, executarea legii bugetare, încheierea contului de execuție bugetară și aprobarea dării de seamă/raportului, precum și controlul bugetar și auditul.

Următoarea vorbitoare, doamna Maja Bosnic, reprezentantă NIRAS International Consulting, a prezentat participanților exemple de bune practici în baza proiectelor de bugetare sensibilă la gen (BSG) implementate în Ucraina și Indonezia, precum și contribuția venită din partea OSC-urilor locale. Cu toate acestea, mesajele ei cheie au fost îndreptate către oportunitățile de îmbunătățire a MFP în ceea ce privește componenta de gen, cum ar fi: extinderea colectării de date dezagregate pe sexe și includerea acestora în documentația bugetară, ceea ce ar permite Guvernului să faciliteze discuțiile cu privire la impactul programelor și serviciilor sale; un accent mai mare pe analiza de gen ca bază pentru elaborarea BSG; monitorizarea alocațiilor bugetare pentru egalitatea de gen; includerea unui raport privind starea actuală a egalității de gen în contextul bugetării, a unei declarații a priorităților guvernamentale pentru îmbunătățirea egalității de gen sau detalii privind măsurile privind cheltuielile și veniturile care vizează consolidarea egalității de gen.

Doamna Collins de la European Women’s Lobby, cea de a treia vorbitoare, a subliniat că BSG nu este integrată în mod sistematic, ci mai degrabă este încă la o etapă de experimentare, care se întâmplă de mult prea mult timp. Dumneaei a afirmat, de asemenea, importanța realizării BSG, reamintind participanților la webinar că nicio țară din Uniunea Europeană sau de oriunde din lume nu a atins încă egalitatea de gen. Conform Indicelui Egalității de Gen, indicatorii Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) arată că pe o scară de 100, Uniunea Europeană a obținut un scor de 66 de puncte. Acest lucru relevă, într-adevăr, că ritmul consolidării egalității de gen este foarte lent și că sunt necesari estimativ încă 60 de ani pentru a atinge egalitatea de gen, prin urmare, este urgent să avansăm la acest capitol. Doamna Collins a abordat, de asemenea, impactul pandemiei COVID-19 și modul în care aceasta a făcut vizibil rolul femeilor în susținerea societății, dar și inegalitățile mari la nivel mondial între bărbați și femei, cum ar fi volumul mare de muncă de îngrijire neremunerată, munca în gospodărie prestată în această perioadă etc.

Ulterior, a urmat o discuție și întrebări și răspunsuri. Comentariile și întrebările au fost în mare parte legate de asemănările dintre cadrul suplimentar PEFA sensibil la gen și indicatorul de dezvoltare durabilă 5c1, rolul instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce privește îmbunătățirea BSG, precum și aplicabilitatea schemelor de monitorizare la nivel local.