Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor ka kënaqësinë t’ju ftojë në webinarin tonë të tretë, tëtitulluar “Sigurimi i barazisë: Menaxhimi i përgjigjshëm gjinor i financave publike dhe roli i OSHC-ve” që do të zhvillohet më 26 janar (e mërkurë), 2022 nga ora 15:00 – 17:00.

Qëllimi i këtij takimi virtual është diskutimi I kuadrit plotësues PEFA për vlerësimin e menaxhimit të financavepublike të përgjigjshme gjinore dhe rolin që mund të kenë OSHC-të në përmirësimin e aplikimit të kësaj metodologjie në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë.

Më poshtë ju prezantojmë me folësitsi dhe agjendën e webinarit.

Orari

Folësit /

Organizata

Tema

3:00-3:10

Përfaqësues nga RrMBGj / CRPM

Fjalime Hyrëse

3:10-3:25

Përfaqësues nga Sekretariati i PEFA

Prezantimi i kornizës plotësuese të PEFA-s për vlerësimin e menaxhimit të financave publike të përgjigjshme gjinore (GRPFM) dhe nëntë indikatorëve të vendosur;

3:25-3:40

Përfaqësues ngaWorld Bank

Zbatimi i kornizës plotësuese PEFA – mësimet e nxjerra dhe cili mund të jetëroli i shoqërisë civile?

3:40:3:55

Përfaqësues ngaNIRAS Development Consulting

Pikat hyrëse për përdorimin e kornizës PEFA si një platformë për reformimin dhe krijimin e sistemeve të menaxhimit të financave publike të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë;

3:55-4:10

Përfaqësues ngaEuropean Women’s Lobby

Organizatat e grave si vëzhguese të mundshme të këshillave fiskalë duke përdorur kornizën plotësuese të GRPFM – çfarë përshtatjeje nevojitet që ajo të përdoret nga OSHC-të gjatë monitorimit?

4:10-5:00

Sesioni Pyetje-Përgjigje; fjalët mbyllëse

Për të marrë pjesë në webinar, ju lutemi që të regjistroheni paraprakisht në linkun e mëposhtëm https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcOioqD4rHNWRTQiL7Q1QFtdulRFuayVT;  pasi të regjistroheni, do të merrni një tjetër link ZOOM që do t’ju çojë në platformën e webinar-it.

Jemi në dispozicionin tuaj për çdo pyetje të mëtejshme në simonovski@crpm.org.mk

Gjithë të mirat,

Ekipi i GBWN