Mreža za nadzor rodnog budžeta za Zapadni Balkan i Republike Moldavije (GBWN) je sprovela studijsko putovanje i aktivnosti u Andaluziji, Kataloniji i Barseloni u periodu od 13. do 15. oktobra 2021. godine. Aktivnosti su realizovane u okviru projekta „Mreža za nadzor rodnog budžeta za Zapadni Balkan i Republike Moldavije“, finansiran od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) i podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Prva stanica je bila Regionalna vlada Andaluzije (Junta de Andalucia) gde smo se upoznali sa radom Instituta za finansijske javne studije – IEHPA koji deluje u okviru Regionalne vlade Andaluzije. Njihov glavni pristup ROB-u je fokusiran na kontinuirane inovacije u alatima i metodologijama (posebno G+ metodologija), pristup stalnim kulturnim promenama, zajedno sa holističkim pristupom za završetak budžetskog ciklusa koji obezbeđuje ključne poluge za postizanje održivog razvoja i efikasno rodno budžetiranje.

Tokom boravka u Andaluziji, delegacija GBWN se sastala i sa Agencijom za međunarodnu razvojnu saradnju (AACID) čiji je cilj da optimizuje, u smislu efikasnosti i ekonomičnosti, upravljanje javnim resursima koje administracija Andaluzije dodeljuje međunarodnoj saradnji za razvoj.

Sledeća stanica bila je Regionalna vlada Katalonije (Generalitat de Catalunia) koja je posebno ponosna na Zakon o efektivnoj ravnopravnosti žena i muškaraca 17/2015, koji propisuje da softver za buddžet mora da sadrži indikatore rashoda koji imaju za cilj smanjenje rodne nejednakosti; shodno tome, neophodan je rodni uticaj rashoda. GBWN tim se takođe sastao sa predstavnicima Gradskog veća Barselone (Ajuntament de Barcelona) koji su predstavili svoj interni plan rodne ravnopravnosti – dokument koji je pomogao u obezbeđivanju rodne ravnoteže u procedurama imenovanja zaposlenih na više rukovodeće pozicije u trenutnom odnosu 19:19. Međutim, plan i dalje treba da postigne određeni napredak u smanjenju rodnog jaza u platama i povećanju policijske kvote na 40%.

Tokom našeg boravka u Španiji, sastali smo se sa nekoliko lokalnih organizacija civilnog društva u Andaluziji, Kataloniji kao i u Barseloni, sa ciljem da se upoznamo sa njihovim razmišljanjima, iskustvom i praksama u pogledu procene, praćenja i zastupanja ROB-a. Naša zapazanje je, da je regionalno civilno društvo u određenoj meri slabo u pogledu ROB-a, što predstavlja priliku za prenos našeg iskustva, posebno u smislu izgradnje kapaciteta preko platforme za učenje – GBWN Akademija i na taj način prevazilazimo granice jugoistočne Evrope na koje smo trenutno fokusirani.