Prvi networking sastanak Gender Budget Watchdog Networka održan je od 24. do 26. augusta na Žabljaku (Crna Gora). Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice svih organizacija koje sačinjavaju konzorcij, a za one predstavnice i predstavnike koji/e nisu bili/e u mogućnosti prisustvovati događaju organiziran je prenos uživo putem online platformi.

Na sastanku se govorilo o aktivnostima čija implementacija predstoji u narednom period, te se usvojio novi plan rada. Novi plan rada uključuje pripremu tri nove analize, zagovaranje za izmjene politika, javne debate u državnim parlamentima, te drugu studijsku posjetu.

Također su usvojeni tekstovi tri strateška dokumenta koja će doprinijeti razvoju Mreže, njezinoj vidljivosti, kao i definirati rad Mreže i sistem donošenja odluka unutar Mreže.

Kako bi se bolje upoznali/e, članovi i članice tima upustili su se u adrenalinske aktivnosti kroz rafting na rijeci Tari, a najhrabrije/i od prisutnih odabrali su i opciju zip linea na Đurđevića Tara mostu.