Para se të shkojmë në pushime mëse të merituara, hidhni një vështrim më nga afër Buletinit të Rrjetit Mbikqyrës të Buxhetimit Gjinor, i cili merr parasysh suksesin e përpjekjeve tona të advokimit për realizimin e treguesit SDG5c1 “Proporcioni i vendeve me sisteme për të ndjekur dhe për të bërë alokime publike për barazinë gjinore”. Ne jemi jashtëzakonisht krenarë që progresi është vërejtur në të shtatë vendet e synuara, veçanërisht përsa i përket transparencës dhe përgjegjësisë së alokimeve publike për barazinë gjinore.

Në këtë Buletin ju informojmë për këtë përparim ndërsa vazhdojmë të vërejmë, hulumtojmë, analizojmë dhe advokojmë për Buxhetimet Gjinore!

Buletinin mund ta lexoni këtu.