header-image

Излезе петтото гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот

Пред да заминеме на заслужен одмор, погледнете го најновото, петто по ред, гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот за Западен Балкан и Република Молдавија кој го прикажува успехот и нашите напори за застапување околу спроведувањето на индикаторот SDG 5c1- „Број на земји со системи кои следат и јавно објавуваат буџетски алокации за родова еднаквост “. Исклучително сме горди што е забележан напредок во сите седум земји, особено по однос на транспарентноста и отчетноста на јавните алокации за родова еднаквост. Продолжуваме да набљудуваме, истражуваме, анализираме и да се залагаме за родови буџети.

Гласилото прочитајте го тука.