U okviru Mreže za praćenje rodno odgovornog budžetiranja, 13. jula organizujemo vebinar na temu uvođenje rodne perspektive u odgovor na klimatske promene. Vebinar će se održati na Zoom platformi od 10.00 – 14.00 časova. Ciljevi vebinara
su:
  – povećati razumevanje veza između rodne ravnopravnosti, rodno transformativnog pristupa i odgovora na klimatske promene;
– identifikovati mogućnosti za praćenje politika i finansiranja aktivnosti u oblasti odgovora na klimatske promene, iz rodne perspektive;
– sagledati mogućnosti međusektorske saradnje organizacija civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana za doprinos primeni rodno odgovornog budžetiranja u ovoj oblasti.
 
Možete se registrovati putem sledećeg linka: bit.ly/geccregistration
Nakon registracije dobiće sve potrebne detalje, kao i agendu vebinara.
Prevod sa engleskog i na engleski je obezbeđen.
Za dodatna pitanja možete nam pisati na simonovski@crpm.org.mk