Rețeaua de Monitorizare a Bugetării Sensibile la Gen (Gender Budget Watchdog Network – GBWN) are plăcerea să anunțe un apel pentru reprezentanții societății civile de a participa gratuit la o instruire initială și/sau avansată în domeniul bugetării sensibile la gen (BSG). Organizațiile societății civile (OSC) care vor participa la instruiri interactive vor fi ulterior eligibile să aplice pentru un grant mic pentru a realiza o cercetare și a elabora un raport de monitorizare a bugetului din perspectiva de gen/ de evaluare a politicilor bugetare sensibile la gen. Elaborarea raportului în baza analizei efectuate va fi asistat de către experți în bugetarea sensibilă la gen. Nota de concept pentru grant este atașată în Anexa 2 pentru informare. Numai organizațiile instruite vor fi invitate să aplice.

Faceți clic aici pentru a citi anunțul complet.