Ministerul Finanțelor din Macedonia a prezentat proiectul legii bugetului. CRPM a contribuit la dezbaterea publică pe marginea acestui subiect. „Legea propusă a bugetului menționează bugetarea sensibilă la gen doar în Articolul 3, unde, unul dintre cele 11 principii bugetare se referă la egalitatea de gen. Principiul bugetării sensibile la gen se referă la luarea în considerare a egalității de gen în faza de planificare și executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare. Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen consideră că nu este suficient și a prezentat următoarele comentarii la Legea Bugetului”.