În perioada 18-21 noiembrie 2019, la Skopje, s-a desfășurat un eveniment de formare a formatorilor în cadrul proiectului Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova, sprijinit de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Pe parcursul evenimentului de trei zile, echipa proiectului reprezentată de fiecare partener participant, Centrul de Cercetare și Elaborare a Politicilor (partener principal), Ženska Akcija (Muntenegru), Centrul de Cunoștințe în materie de Gen (Serbia), Keystone Moldova (Republica Moldova), Centrul Alianța de Gen pentru Dezvoltare (Albania), Centrul pentru Promovarea Societății Civile (Bosnia și Herțegovina) și Rețeaua Femeilor din Kosovo și-au dezvoltat capacitățile în domeniul aplicării instrumentelor de bugetare sensibilă la gen, fiind asigurat faptul că toți partenerii din cadrul proiectului au aceeași înțelegere și cunoștințe care pot fi transferate la întoarcerea în țară.

Mai exact, echipa s-a familiarizat cu mai multe subiecte, cum ar fi punctele de intrare pentru BSG în procesul de bugetare, elementele de bază ale alfabetizării bugetare și analiza veniturilor, abordările de evaluare a politicilor sensibile la dimensiunea de gen, metodele de desfășurare a analizei de politici sensibile la dimensiunea de gen și alte subiecte. În cadrul reuniunii echipei s-a decis că următorul pas ar trebui să fie lansarea la mijlocul lunii viitoare a primului apel pentru cereri pentru consolidarea capacităților altor OSC-uri naționale interesate de acest subiect.