header-image

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11те буџетски принципи го регулира и принципот на родова еднаквост подразбира родово одговорно буџетирање, односно запазување на родовата еднаквост во планирањето и извршувањето на буџетските приливи и одливи. ЦИКП и Мрежата на организации кои вршат родов надзор врз буџетот го оценува ова за недоволно и ги достави следните коментари на нацрт Законот за буџети.”

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *